Obchodní podmínky

Pokud jste naším zákazníkem,

Mlčenlivost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2021.