Proud hojnosti

Poselství obrazu:

Píchnutí do vosího hnízda. Malá smrt. Integrace. Rozpomenutí. Nekonečný proud hojnosti.

Kam až sahá tvoje zvědavost, tam až dosáhne tvoje vědomí.

Co je tam? To už víš. Jsi malý pán. A přesto to tvoříš .. Odněkud.

"Co je malé, co je velké?.. Co jsem ještě Já, kam až sahám?.. Kde je "tam" a co je "tady"?..
Co je ještě ve tvé moci?... A jak to všechno uchopit?"

Každý je dost silný, aby ustál svoji zkušenost.

Osahal sis, jak to chodí. Dej teď svému poznání směr. Nadhled zdravý máš, neboj se ho použít. Pokoru získáš cestou, zformuješ se do ní. Je to součástí procesu. Nezastavuj. Kráčej po Zemi. V pravou chvíli zavětříš, zda kráčet rovně či odbočit. Víš, kudy jít.

Tento obraz tě má vyzývat, ať s neutišnou zvědavostí bádáš v březích i hlubinách Hojnosti. Blahobyt je tvou přirozeností. Je načase odhodit veškerá přesvědčení, která tuhle pravdu zkreslují nebo zmatňují.
Jsi zrozen pro život v hojnosti a bohatství. Proto jsi tady. Vzpomínáš? Tak si vezmi, co ti patří.

Akryl na plátně
Rozměry: 50 x 70 x 1,5 cm
Autor: Martin Lev